Concepto: Erantzukidetasun fiskala

Etiqueta

  • Erantzukidetasun fiskala eu

Otras etiquetas

  • Ardura fiskal partekatua eu
  • Erantzukidetza fiskalaren printzipioa eu
  • Zerga erantzunkidetasuna eu

Relaciones con otros conceptos

Conceptos equivalentes