Concepto: Analogia

Etiqueta

  • Analogia eu

Relaciones con otros conceptos

Conceptos equivalentes

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios